Statistik

Antal visningar

Visningar
Materialguiden - Rapport från Riksantikvarieämbetet 18758
Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer 12418
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 10398
Förgylld flöjel från Söderala kyrka 10171
New interpretations of Viking Age weathervanes 10148
Världsarv i Sverige 8879
Svenska runstenar om färder österut : ett bidrag till vikingatidens historia 8513
Ynglingasagan i arkeologisk belysning 8257
Åker och Tuna : en ortnamnsstudie 8239
När började man allmänt använda järn? 2. 8221