Statistik

Antal visningar

Visningar
Materialguiden - Rapport från Riksantikvarieämbetet 25189
Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer 18467
Världsarv i Sverige 12130
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 10563
Förgylld flöjel från Söderala kyrka 10288
New interpretations of Viking Age weathervanes 10261
Plattform Kulturhistorisk värdering och urval : grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet 10261
Kulturhistorisk värdering av bebyggelse 10136
Svenska runstenar om färder österut : ett bidrag till vikingatidens historia 8674
Träd och buskar : Månghundraåriga historieberättare 8428