Statistik

Antal visningar

Visningar
Materialguiden - Rapport från Riksantikvarieämbetet 22142
Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer 16011
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 10491
Förgylld flöjel från Söderala kyrka 10216
New interpretations of Viking Age weathervanes 10172
Världsarv i Sverige 10170
Plattform Kulturhistorisk värdering och urval : grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet 9505
Svenska runstenar om färder österut : ett bidrag till vikingatidens historia 8582
Ynglingasagan i arkeologisk belysning 8292
Åker och Tuna : en ortnamnsstudie 8267