Statistik

Antal visningar

Visningar
Materialguiden - Rapport från Riksantikvarieämbetet 10871
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 10265
Förgylld flöjel från Söderala kyrka 10092
New interpretations of Viking Age weathervanes 10086
Svenska runstenar om färder österut : ett bidrag till vikingatidens historia 8413
Ynglingasagan i arkeologisk belysning 8213
Åker och Tuna : en ortnamnsstudie 8192
När började man allmänt använda järn? 2. 8190
Studier över ortnamnen på -lösa 8189
Ett uppländskt gravfält med romerska kärl 8170