Statistik

Antal visningar

Visningar
Materialguiden - Rapport från Riksantikvarieämbetet 16785
Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer 12268
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 10370
Förgylld flöjel från Söderala kyrka 10129
New interpretations of Viking Age weathervanes 10105
Svenska runstenar om färder österut : ett bidrag till vikingatidens historia 8483
Ynglingasagan i arkeologisk belysning 8245
Åker och Tuna : en ortnamnsstudie 8214
När började man allmänt använda järn? 2. 8201
Studier över ortnamnen på -lösa 8188