Statistik

Antal visningar

Visningar
Materialguiden - Rapport från Riksantikvarieämbetet 16518
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 10369
Förgylld flöjel från Söderala kyrka 10166
New interpretations of Viking Age weathervanes 10139
Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer 10062
Svenska runstenar om färder österut : ett bidrag till vikingatidens historia 8499
Världsarv i Sverige 8311
Ynglingasagan i arkeologisk belysning 8248
Åker och Tuna : en ortnamnsstudie 8225
När började man allmänt använda järn? 2. 8216