Statistik

Antal visningar

Visningar
Materialguiden - Rapport från Riksantikvarieämbetet 24327
Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer 17799
Världsarv i Sverige 11499
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 10548
Förgylld flöjel från Söderala kyrka 10274
New interpretations of Viking Age weathervanes 10242
Plattform Kulturhistorisk värdering och urval : grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet 10152
Kulturhistorisk värdering av bebyggelse 9587
Svenska runstenar om färder österut : ett bidrag till vikingatidens historia 8660
Ynglingasagan i arkeologisk belysning 8337