Statistik

Antal visningar

Visningar
Materialguiden - Rapport från Riksantikvarieämbetet 15869
Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer 11402
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 10344
Förgylld flöjel från Söderala kyrka 10119
New interpretations of Viking Age weathervanes 10102
Svenska runstenar om färder österut : ett bidrag till vikingatidens historia 8465
Ynglingasagan i arkeologisk belysning 8235
Åker och Tuna : en ortnamnsstudie 8210
När började man allmänt använda järn? 2. 8195
Studier över ortnamnen på -lösa 8186