Statistik

Antal visningar

Visningar
Materialguiden - Rapport från Riksantikvarieämbetet 22778
Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer 16533
Världsarv i Sverige 10549
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 10504
Förgylld flöjel från Söderala kyrka 10241
New interpretations of Viking Age weathervanes 10184
Plattform Kulturhistorisk värdering och urval : grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet 9722
Svenska runstenar om färder österut : ett bidrag till vikingatidens historia 8598
Kulturhistorisk värdering av bebyggelse 8339
Ynglingasagan i arkeologisk belysning 8300