Statistik

Antal visningar

Visningar
Materialguiden - Rapport från Riksantikvarieämbetet 26177
Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer 19582
Världsarv i Sverige 12854
Kulturhistorisk värdering av bebyggelse 11375
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 10586
Plattform Kulturhistorisk värdering och urval : grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet 10577
Förgylld flöjel från Söderala kyrka 10312
New interpretations of Viking Age weathervanes 10277
Träd och buskar : Månghundraåriga historieberättare 9134
Svenska runstenar om färder österut : ett bidrag till vikingatidens historia 8705