Statistik

Antal visningar

Visningar
Materialguiden - Rapport från Riksantikvarieämbetet 22568
Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer 16296
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 10499
Världsarv i Sverige 10415
Förgylld flöjel från Söderala kyrka 10235
New interpretations of Viking Age weathervanes 10182
Plattform Kulturhistorisk värdering och urval : grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet 9587
Svenska runstenar om färder österut : ett bidrag till vikingatidens historia 8592
Ynglingasagan i arkeologisk belysning 8297
Åker och Tuna : en ortnamnsstudie 8272