Statistik

Antal visningar

Visningar
Materialguiden - Rapport från Riksantikvarieämbetet 25781
Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer 19150
Världsarv i Sverige 12503
Kulturhistorisk värdering av bebyggelse 10934
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 10570
Plattform Kulturhistorisk värdering och urval : grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet 10475
Förgylld flöjel från Söderala kyrka 10297
New interpretations of Viking Age weathervanes 10267
Träd och buskar : Månghundraåriga historieberättare 8851
Svenska runstenar om färder österut : ett bidrag till vikingatidens historia 8691