Statistik

Antal visningar

Visningar
Materialguiden - Rapport från Riksantikvarieämbetet 17448
Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer 10983
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 10383
Förgylld flöjel från Söderala kyrka 10168
New interpretations of Viking Age weathervanes 10144
Världsarv i Sverige 8526
Svenska runstenar om färder österut : ett bidrag till vikingatidens historia 8504
Ynglingasagan i arkeologisk belysning 8256
Åker och Tuna : en ortnamnsstudie 8229
När började man allmänt använda järn? 2. 8217