Statistik

Antal visningar

Visningar
Materialguiden - Rapport från Riksantikvarieämbetet 13912
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 10320
Förgylld flöjel från Söderala kyrka 10136
New interpretations of Viking Age weathervanes 10114
Svenska runstenar om färder österut : ett bidrag till vikingatidens historia 8443
Ynglingasagan i arkeologisk belysning 8230
Åker och Tuna : en ortnamnsstudie 8210
När började man allmänt använda järn? 2. 8206
Studier över ortnamnen på -lösa 8199
Sanct Staffans stupa och ett forngermanskt lagstadgande 8180