Statistik

Antal visningar

Visningar
Materialguiden - Rapport från Riksantikvarieämbetet 19624
Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer 13394
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 10443
Förgylld flöjel från Söderala kyrka 10184
New interpretations of Viking Age weathervanes 10153
Världsarv i Sverige 9104
Svenska runstenar om färder österut : ett bidrag till vikingatidens historia 8532
Ynglingasagan i arkeologisk belysning 8264
Åker och Tuna : en ortnamnsstudie 8243
När började man allmänt använda järn? 2. 8223