Statistik

Antal visningar

Visningar
Materialguiden - Rapport från Riksantikvarieämbetet 15406
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 10347
Förgylld flöjel från Söderala kyrka 10150
New interpretations of Viking Age weathervanes 10128
Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer 9056
Svenska runstenar om färder österut : ett bidrag till vikingatidens historia 8471
Ynglingasagan i arkeologisk belysning 8239
Åker och Tuna : en ortnamnsstudie 8219
När började man allmänt använda järn? 2. 8209
Studier över ortnamnen på -lösa 8206