Statistik

Antal visningar

Visningar
Materialguiden - Rapport från Riksantikvarieämbetet 28403
Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer 21024
Världsarv i Sverige 14301
Kulturhistorisk värdering av bebyggelse 12889
Plattform Kulturhistorisk värdering och urval : grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet 10945
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 10656
Förgylld flöjel från Söderala kyrka 10340
Träd och buskar : Månghundraåriga historieberättare 10330
New interpretations of Viking Age weathervanes 10319
Skötsel av historiska trädgårdar : Gräsmattor 9708