Statistik

Antal visningar

Visningar
Materialguiden - Rapport från Riksantikvarieämbetet 27413
Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer 20487
Världsarv i Sverige 13604
Kulturhistorisk värdering av bebyggelse 12183
Plattform Kulturhistorisk värdering och urval : grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet 10824
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 10636
Förgylld flöjel från Söderala kyrka 10330
New interpretations of Viking Age weathervanes 10308
Träd och buskar : Månghundraåriga historieberättare 9741
Skötsel av historiska trädgårdar : Gräsmattor 8931