Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.date.accessioned 2016-05-17T12:15:11Z
dc.date.available 2016-05-17T12:15:11Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/9738
dc.description.abstract Denna broschyr riktar sig till aktörer som arbetar för att bevara, använda och utveckla en mångfald av kulturmiljöer. Riksantikvarieämbetet har under 2014–2016 haft regeringens uppdrag att ta fram en samlande vision för hur kulturmiljöarbetet bör utvecklas till 2030. Uppdraget har genomförts i samverkan med länsstyrelserna och i bred dialog med övriga berörda aktörer. Visionen syftar till att underlätta måluppfyllelsen av de politiska mål som berör kulturmiljöarbetet. Visionen ska öka medvetenheten om att kulturarv och kulturmiljö är viktiga delar i arbetet med ett hållbart inkluderande samhälle.
dc.format.extent 20 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.rights Erkännande 2.5 Sverige
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
dc.title Vision för kulturmiljöarbetet till 2030
dc.type Bok
raa.publit.shop Ja
raa.identifier.isbn-pod 2196


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post

Erkännande 2.5 Sverige Följande licens gäller för objektet: Erkännande 2.5 Sverige