Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.date.accessioned 2016-02-11T15:06:31Z
dc.date.available 2016-02-11T15:06:31Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/9372
dc.description.abstract Kvalitetshöjning av fornminnesinformation och FMIS-processer är ett projekt inom programmet DAP (Digital Arkeologisk Process, dnr 2.10.1-1282-2014). Befintlig fornminnesinformation, som idag finns i Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem FMIS, håller inte tillräckligt hög kvalitet för att kunna fylla förväntade behov i samhällsbyggnadsprocessen. Detta projekt har för avsikt att på flera sätt förbättra kvaliteten på den befintliga informationen. Många av problemen är sedan länge kända men har av olika anledningar inte åtgärdats och har med tiden blivit allt mer omfattande. Inom DAP är målet: ”Åtgärder och planering inom samhällsbyggnadsprocessen som påverkar landskapet ska baseras på aktuell fornminnesinformation med rätt kvalitet”.
dc.format.extent 19 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.rights Erkännande 2.5 Sverige
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
dc.title Kvalitetshöjning av fornminnesinformation och FMIS-processer
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post

Erkännande 2.5 Sverige Följande licens gäller för objektet: Erkännande 2.5 Sverige