Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.contributor.author Wertwein, Göran
dc.date.accessioned 2015-12-07T14:48:59Z
dc.date.available 2015-12-07T14:48:59Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/9130
dc.publisher Arkeologistik AB
dc.relation.ispartofseries Arkeologistik, Rapport;2015:19
dc.title Kockbacka - stensättningar från övergången mellan bronsålder och järnålder samt en sentida kolmila. Arkeologisk undersökning av RAÄ Bro 106:1, Bro 112:1-2 och objekt 13 samt förundersökning av objekt L inför byggande av trafikplats Kockbacka vid E18, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Stockholms län, Uppland.
raa.geo.province Uppland
raa.geo.socken Bro
raa.identifier.raanr Bro 106:1
raa.identifier.raanr Bro 112:1
raa.identifier.raanr Bro 112:2
raa.identifier.raanr Objekt 13
raa.identifier.raanr Objekt L
raa.identifier.lstnr 4311-24966-2014
raa.geo.county Stockholms län
raa.geo.municipality Upplands_bro
raa.fmis.investigation Arkeologisk förundersökning
raa.fmis.investigation Arkeologisk undersökning
raa.fmis.remnant Kolningsanläggning
raa.fmis.remnant Stensättning
raa.fmis.era Yngre bronsålder
raa.fmis.era Äldre järnålder
raa.fmis.era Nyare tid


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post