Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.contributor.author Brunnström, Lasse
dc.contributor.author Spade, Bengt
dc.date.accessioned 2015-11-12T12:46:21Z
dc.date.available 2015-11-12T12:46:21Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.isbn 987-91-7209-722-3 (PDF)
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/9052
dc.description.abstract DE SVENSKA VATTENKRAFTVERKEN utgörs inte bara av uppdämningsområden och maskinhus i råbetong. Nej, runt om i landet finns många okända kulturskatter i form av arkitektoniskt genomarbetade kraftstationer med fullt fungerande maskinutrustningar som har nära hundra år på nacken. Sammanlagt finns det idag omkring 1 500 vattenkraftverk med en effekt som överstiger 50 kW. De är spridda över hela landet, från Luleälvens källflöden i norr, till Helge å i söder. Under 1989 påbörjades ett kombinerat inventerings-och forskningsprojekt som tog sikte på att öka kunskapen om de svenska vattenkraftverken. Projektet kom att samfinansieras av kraftindustrin och Riksantikvarieämbetet och det här är första redovisningen. Inventeringen omfattar cirka 250 elektriska vattenkraftverk, anlagda under åren 1891-1950. Rapporten behandlar i katalogform de kulturhistoriskt mest värdefulla anläggningarna, men författarna redogör också för urvalsprinciperna och lämnar förslag på vad som är mest värt att bevara.
dc.format reformatted digital
dc.format.extent 205 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.title Elektriska vattenkraftverk : Kulturhistoriskt värdefulla anläggningar 1891-1950
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post