Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.contributor.author Beckman-Thoor, Karin
dc.contributor.author Färjare, Anette
dc.date.accessioned 2015-07-13T14:33:40Z
dc.date.available 2015-07-13T14:33:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/8490
dc.publisher Kraka kulturmiljö
dc.relation.ispartofseries Kraka kulturmiljö rapport 2015:1;
dc.title Arkeologisk utredning etapp 1, Ostlänken, Delen Gerstaberg i Järna till länsgränsen i Tullgarn
raa.geo.province Södermanland
raa.geo.socken Hölö
raa.geo.socken Ytterjärna
raa.geo.socken Överjärna
raa.identifier.lstnr 431-15322-2014
raa.geo.county Stockholms län
raa.geo.municipality Södertälje
raa.fmis.investigation Arkeologisk utredning
raa.fmis.remnant Boplats
raa.fmis.remnant Brott/täkt
raa.fmis.remnant Bytomt/gårdstomt
raa.fmis.remnant Fornlämningsliknande bildning
raa.fmis.remnant Fornlämningsliknande lämning
raa.fmis.remnant Fossil åker
raa.fmis.remnant Fyndplats
raa.fmis.remnant Färdväg
raa.fmis.remnant Gravfält
raa.fmis.remnant Grav- och boplatsområde
raa.fmis.remnant Grav övrig
raa.fmis.remnant Gränsmärke
raa.fmis.remnant Husgrund, förhistorisk/medeltida
raa.fmis.remnant Husgrund, historisk tid
raa.fmis.remnant Hägnad
raa.fmis.remnant Hällristning
raa.fmis.remnant Hög
raa.fmis.remnant Naturföremål/-bildning med tradition
raa.fmis.remnant Område med fossil åkermark
raa.fmis.remnant Runristning
raa.fmis.remnant Röjningsröse
raa.fmis.remnant Röse
raa.fmis.remnant Skärvstenshög
raa.fmis.remnant Stensättning
raa.fmis.remnant Terrassering
raa.fmis.remnant Övrigt
raa.fmis.era Stenålder
raa.fmis.era Bronsålder
raa.fmis.era Järnålder
raa.fmis.era Medeltid
raa.fmis.era Nyare tid


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post