Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.contributor.author Innerstedt, Fredrik
dc.date.accessioned 2015-06-26T13:25:38Z
dc.date.available 2015-06-26T13:25:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/8456
dc.description.abstract Kulturmiljöavdelningens organisation sedan 2014 innebär att handläggning/tillståndsprövning enligt förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen (FSBM) samlats och samtidigt separerats från tillsyn/kontrollbefogenheten som myndighetsutövning. De olika rollerna hålls organisatoriskt åtskilda genom de nya enheterna förvaltningsärenden och bidrag samt tillsyn och överinseende. Den egeninitierade och målstyrda tillsynen av statliga byggnadsminnen (SBM) är ett delvis nytt område och som en följd av detta ges nu tillfälle att belysa tillsynen avseende inriktning, omfattning, metoder m.m.
dc.format.extent 21 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.subject Byggnadsminnen
dc.title Tillsyn av Statliga Byggnadsminnen
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post