Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.contributor.author Ericson, Tyra
dc.date.accessioned 2015-05-18T13:47:01Z
dc.date.available 2015-05-18T13:47:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/8322
dc.publisher Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten
dc.relation.ispartofseries Rapport;2015:29
dc.title Gång- och cykelväg längs väg 13 Sträckan Hedeskoga–Sövestad Skåne, Ystad kommun, Bromma och Sövestad socken, väg 13, fornlämning Sövestad 17:1 m. fl.
raa.geo.province Skåne
raa.geo.socken Hedeskoga
raa.geo.socken Bromma
raa.geo.socken Sövestad
raa.identifier.raanr Sövestad 17:1
raa.identifier.lstnr 431-26916-2014
raa.geo.county Skåne län
raa.geo.municipality Ystad
raa.fmis.investigation Arkeologisk utredning
raa.fmis.remnant Bytomt/gårdstomt
raa.fmis.era Järnålder
raa.fmis.era Medeltid


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post