Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.date.accessioned 2015-05-12T08:40:01Z
dc.date.available 2015-05-12T08:40:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/8312
dc.description.abstract Med anledning av den nya målbilden har Riksantikvarieämbetet fått i uppdrag att redovisa hur kulturmiljöarbetet i Sverige utvecklas. Uppdraget och dess olika delar beskrivs i myndighetens regleringsbrev för 2014 under rubriken ”Ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete” (bilaga 1). I denna rapport redogörs för resultaten från ett av projekten inom uppdraget i vilket länsmuseernas och motsvarande museers arbete med kulturmiljöfrågor ska kartläggas i syfte att klargöra förutsättningarna för samverkan och verksamhetsutveckling på regional nivå.
dc.format.extent 78 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.relation.ispartofseries Rapport från Riksantikvarieämbetet;
dc.subject Kulturarv
dc.subject Kulturmiljöer
dc.subject Länsmuseer
dc.title Länsmuseernas och motsvarande museers kulturmiljöarbete : kartläggning och redovisning av förutsättningarna för samverkan och verksamhetsutveckling på regional nivå
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post