Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.date.accessioned 2015-04-14T14:28:50Z
dc.date.available 2015-04-14T14:28:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/8234
dc.description.abstract Regeringen har uppdragit åt Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Statens historiska museer (SHMM) att gemensamt utveckla och effektivisera hanteringen av fynd från arkeologiska undersökningar (Ku2013).Uppdraget syftar således till att ta fram förslag på åtgärder för hur hanteringen av arkeologiska fynd kan förbättras och kvalitetssäkras så att det uppdragsarkeologiska systemet långsiktigt kan vara välfungerande.
dc.format.extent 89 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.publisher Statens historiska museer
dc.subject Fynd
dc.subject Utgrävningar
dc.subject Arkeologi
dc.subject Föremål
dc.title Utvecklad och mer effektiv hantering av fynd från arkeologiska undersökningar : återrapportering av regeringsuppdrag : rapport
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post