Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.contributor.author Mebus, Fabian
dc.date.accessioned 2015-01-08T08:43:12Z
dc.date.available 2015-01-08T08:43:12Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-91-7209-702-5
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/7812
dc.description.abstract Denna vägledning vänder sig i första hand till handläggare på exempelvis länsstyrelser och kommuner som måste göra avvägningar och fatta beslut om dispenser och tillstånd som rör träd i offentliga miljöer. Vägledningen bör även kunna användas vid upprättande av regionala eller kommunala grönstrukturplaner, vid hantering av gröna frågor i översikts- och detaljplaner, bygglovsgivning samt i olika skeden i den kommunala grönplaneringen.
dc.format.extent 142 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.rights Erkännande 2.5 Sverige
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
dc.subject Träd
dc.subject Träd i städer
dc.subject Offentliga platser
dc.title Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer
dc.type Bok
raa.publit.shop Ja
raa.identifier.isbn-pod 1613


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post

Erkännande 2.5 Sverige Följande licens gäller för objektet: Erkännande 2.5 Sverige