Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.contributor.author Wertwein, Göran
dc.date.accessioned 2014-11-11T09:41:07Z
dc.date.available 2014-11-11T09:41:07Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/7666
dc.publisher Arkeologistik AB
dc.relation.ispartofseries Arkeologistik, Rapport;2014:22
dc.title Arkeologisk förundersökning inför byte av kraftledningsstolpe samt schaktning intill fornlämning RAÄ Roslags-Bro 149:1, Roslags-Bro socken, Norrtälje kommun.
raa.geo.province Uppland
raa.geo.socken Roslags-Bro
raa.identifier.raanr Roslags-Bro 149:1
raa.identifier.lstnr 4311-23517-2013
raa.geo.county Stockholms län
raa.geo.municipality Norrtälje
raa.fmis.investigation Arkeologisk förundersökning
raa.fmis.remnant Bytomt/gårdstomt


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post