Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.date.accessioned 2014-02-12T12:25:06Z
dc.date.available 2014-02-12T12:25:06Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/6604
dc.description.abstract God samlingsförvaltning var temat för årets Samlingsforum som samlade drygt 130 deltagare till två intensiva och inspirerande dagar på Värmlands Museums i Karlstad. Samlingsförvaltning är ett begrepp som används för att beskriva en helhetssyn på arbetet med samlingarna. Det svarar mot engelskans ”Collections Management” och innefattar allt det som görs med samlingarna på museet, från insamling och gallring till dokumentation, vård och utställning. Tanken är att förvaltningen blir mer ändamålsenlig och hållbar om man ser till helheten och samlar alla professioner som arbetar med samlingen mot samma mål.
dc.format.extent 27 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.relation.ispartofseries Rapport från Riksantikvarieämbetet;
dc.subject Konservering (museiteknik)
dc.subject Museisamlingar
dc.title Samlingsforum 2013 : 21-22 november 2013, Värmlands Museum, Karlstad : Rapport från Riksantikvarieämbetet
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post