Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.contributor.author Snædal, Thorgunn
dc.date.accessioned 2014-01-22T13:28:17Z
dc.date.available 2014-01-22T13:28:17Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/6507
dc.description.abstract Under fältsäsongen 2010 granskades och i förekommande fall uppmålades ett antal runristningar i Uppsala län. Insatserna resulterade i följande kommentarer och förslag till vidare åtgärder.
dc.format.extent 4 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.relation.ispartofseries Runrapport från Riksantikvarieämbetet;
dc.title Rapport om granskning och uppmålning av runinskrifter i Uppsala län 2010 - Runrapport från Riksantikvarieämbetet
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post