Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.contributor.author Källström, Magnus
dc.date.accessioned 2014-01-21T11:25:32Z
dc.date.available 2014-01-21T11:25:32Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/6503
dc.description.abstract Den 21 februari 2011 anmälde antikvarie John Wändesjö vid Stockholms stadsmuseum till Runverket att ett kopparbleck från Spånga kyrkogård hade visat sig bära runor. Runinskriften hade upptäckts veckan innan av konservator Katarina Lampel vid Acta KonserveringsCentrum AB, Stockholm, i samband med konserveringen av föremålet.
dc.format.extent 10 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.relation.ispartofseries Runrapport från Riksantikvarieämbetet;
dc.title Undersökning av ett nyfunnet runbleck från Spånga kyrkogård, Uppland - Runrapport från Riksantikvarieämbetet
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post