Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.date.accessioned 2013-09-27T10:40:49Z
dc.date.available 2013-09-27T10:40:49Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/5936
dc.description.abstract Fråga om jämkning av skyddsbestämmelser För att kunna få möjlighet att uppföra ny bebyggelse inom byggnadsminnet har fastighetsägaren i detta fall begärt att få skyddsbestämmelserna ändrade. Länsstyrelsen avslog ägarens begäran med hänvisning till byggnadsminnets höga kulturhistoriska värden och länsrätten avslog fastighetsägarens överklagan. Länsrättens dom visar att det krävs starka skäl för att en jämkning av skyddsbestämmelserna ska komma ifråga. De ekonomiska aspekter som klaganden framförde bedömdes inte väga tyngre än det allmänna bevarandeintresset.
dc.format.extent 4 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.relation.ispartofseries Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen;2013
dc.rights Erkännande 2.5 Sverige
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
dc.title Byggnadsminnen - Kommentar till dom gällande jämkning av skyddsbestämmelser (3 kap 15 §)
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post

Erkännande 2.5 Sverige Följande licens gäller för objektet: Erkännande 2.5 Sverige