Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.date.accessioned 2013-02-26T07:16:15Z
dc.date.available 2013-02-26T07:16:15Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/349
dc.description.abstract Årsredovisningen består av två delar, en resultatredovisning och en finansiell redovisning. Resultatredovisningen bygger på våra insatsområden, där vi redogör för mål, presenterar verksamheten och bedömer vår måluppfyllnad. I resultatredovisningen finns även en del övrig redovisning för att svara mot regleringsbrevets med flera krav. Den finansiella redovisningen bygger på resultaträkning och balansräkning.
dc.format.extent 89
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.rights Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 2.5 Sverige
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/
dc.title Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2012
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post

Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 2.5 Sverige Följande licens gäller för objektet: Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 2.5 Sverige