Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.contributor.author Jönsson, Sune
dc.contributor.author Nylén, Alexandra
dc.date.accessioned 2013-02-19T12:38:14Z
dc.date.available 2013-02-19T12:38:14Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.issn 1403-5308
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/336
dc.description.abstract Fornminnesinventeringen inom Kronobergs län sker sedan år 1996 som ett nära samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Smålands museum, Växjö. Under 1998 inventerades 450 k.m2 landareal i de nordöstra och norra delarna av länet, inom Alvesta och Växjö kommuner, i områden som inventerades första gången år 1950.
dc.format.extent 25, 33 s. : ill.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.relation.ispartofseries Fornminnesinventeringen;1999:4
dc.subject Kronobergs län
dc.subject Alvesta
dc.subject Fornminnesinventeringar
dc.subject Sverige
dc.subject Växjö
dc.title 1998 års fornminnesinventering i Kronobergs län : Alvesta och Växjö kommuner
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post