Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.contributor.author Bergstrand, Margareta
dc.contributor.author Thuresson, Kaj
dc.contributor.author Nilsen, Lisa
dc.date.accessioned 2013-05-15T08:16:11Z
dc.date.available 2013-05-15T08:16:11Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/3335
dc.description.abstract Syftet med detta projekt har varit att i en förstudie utreda förekomst, användning och frekvens av ozonbehandling av kulturhistoriskt material, samt ge en analys av saneringsfirmornas medel och metod. Hur vanligt är det att skyddade föremål och byggnader behandlas med ozon? I vilken utsträckning förekommer det att länsstyrelserna ger tillstånd till detta? Förstudien ska därför, om den visar på bruk av ozonbehandling av föremål skyddade enligt Kulturminneslagen, kunna vara utgångspunkt för ett kommande projekt, där man med naturvetenskapliga metoder analyserar dessa behandlingsmetoder.
dc.format.extent 107 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.relation.ispartofseries Rapport från Riksantikvarieämbetet;
dc.rights Erkännande 2.5 Sverige
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
dc.subject Konservering
dc.subject Ozon
dc.subject Sanering
dc.title Ozonsanering som behandlingsmetod för konst- och kulturhistoriskt material
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post

Erkännande 2.5 Sverige Följande licens gäller för objektet: Erkännande 2.5 Sverige