Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.contributor.author Hermodsson, Örjan
dc.date.accessioned 2012-12-28T13:29:32Z
dc.date.available 2012-12-28T13:29:32Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/226
dc.description.abstract Fältinsatserna 1999-2001 resulterade i dokumentation av 501 anläggningar på 306 lokaler. Av dessa hade 63 anläggningar på 34 lokaler blivit föremål för dokumentation under förstagångsinventeringen. 215 anläggningar på 131 lokaler inom 1999–2001 års arbetsområden blev bedömda som fasta fornlämningar. Motsvarande siffror efter förstagångsinventeringen var 19 anläggningar på fyra lokaler. Vid fältarbetena prioriterades ett vitt spektrum av kulturlämningar. Generellt sattes presumtiva fornlämningar i första rummet. Förhistoriska boplatser, agrara lämningar och maritima lämningar, är tre kategorier, som blivit kända i området först genom de nya inventeringsinsatserna. Bebyggelselämningar och industriella lämningar är de dominerande kategorierna inom större delen av det berörda arbetsområdet.
dc.format.extent 41 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.subject Fornminnesinventeringar
dc.subject Tierp
dc.subject Östhammar
dc.subject Uppsala län
dc.title 1999–2001 års fornminnesinventering i Uppsala län: Tierps, ÖSthammars och Uppsala kommuner
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post