Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.date.accessioned 2012-12-03T12:51:58Z
dc.date.available 2012-12-03T12:51:58Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.isbn 91-85259-59-5
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/19
dc.description.abstract Genom ett riksdagsbeslut 2001 om den regionala utvecklingspolitiken lyftes kulturfrågorna fram som en viktig del av den regionala utvecklingen. Detta innebar att de nationella myndigheterna på kulturområdet såg ett ökat behov av kunskap om vilken roll som kultur och kulturarv tillmäts i det regionala utvecklingsarbetet. Även den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning, som den nuvarande regeringen beslutade om 2006, pekar ut kulturpolitiken som ett viktigt område för att nå målet med hållbar tillväxt.
dc.format.extent 55 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.publisher Institutet för tillväxtpolitiska studier
dc.subject Kulturpolitik
dc.subject Regional utveckling
dc.subject Kulturarv
dc.title Kultur i regionala utvecklingsstrategier och program : en lägesrapport
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post