Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.contributor.author Hermerén, Karin
dc.date.accessioned 2012-12-28T07:52:08Z
dc.date.available 2012-12-28T07:52:08Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.isbn 978-91-7209-550-2
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/185
dc.description.abstract Riksantikvarieämbetet har initierat ett projekt inom ramen för myndighetens forskningsoch utvecklingsarbete rörande den fortsatta kunskapsuppbyggnaden kring kyrkomiljöerna som kulturarv. Anledningen till detta är den fördelning av ansvar som gjordes mellan Svenska kyrkan och staten i samband med relationsförändringen år 2000.
dc.format.extent 92 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.subject Kulturmiljöer
dc.subject Kyrkor
dc.subject Kulturarv
dc.title Kunskapsuppbyggnad kring kyrkomiljöerna som kulturarv efter relationsförändringen kyrka/stat år 2000
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post