Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.contributor.author Larsson, Gun
dc.date.accessioned 2012-12-03T11:46:29Z
dc.date.available 2012-12-03T11:46:29Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/17
dc.description.abstract Rapporten är en slutrapport från projektet Digitala Sveriges runinskrifter. Syftet med projektet var att digitalisera bokverket Sveriges Runinskrifter, göra det tillgängligt på webben samt att i dialog med runforskare utforma ett webbaserat forskarstöd. Avsikten var också att forskarstödet skulle vara så generellt att det är möjligt att använda även för andra områden än runforskning.
dc.format.extent 20 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.relation.ispartofseries Rapport från Riksantikvarieämbetet;
dc.rights Erkännande 2.5 Sverige
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
dc.subject Runinskrifter
dc.subject Digitalisering
dc.subject Projektet Digitala Sveriges runinskrifter
dc.title Projekt Digitala Sveriges runinskrifter
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post

Erkännande 2.5 Sverige Följande licens gäller för objektet: Erkännande 2.5 Sverige