Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.date.accessioned 2012-12-21T08:50:47Z
dc.date.available 2012-12-21T08:50:47Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/148
dc.description.abstract Föreliggande handbok är ett komplement till de allmänna råd om naturreservat och kulturreservat som är gemensamma för Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket. De allmänna råden har inarbetats i handboken vilken behandlar olika praktiska frågor som kan vara till stöd i beredningen av främst kulturreservat men även i arbetet med naturreservat.Värdet av att skydda och vårda delar av kulturlandskapet framhölls redan i förarbetena till 1964 års naturvårdslag där det poängterades att de områden som skulle säkerställas inte bara skulle vara representativa för svensk natur, utan också för det svenska odlingslandskapet.
dc.format.extent 74 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.subject Kulturreservat
dc.subject Kulturmiljövård
dc.title Kulturreservat - en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § Miljöbalken
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post