Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.contributor.author Färjare, Anette
dc.contributor.author Wikell, Roger
dc.date.accessioned 2018-11-12T12:04:06Z
dc.date.available 2018-11-12T12:04:06Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/12580
dc.publisher Eldrun arkeologi & landskap
dc.relation.ispartofseries Arkeologiska skrifter från Eldrun;2018:1
dc.title Händelser på stränder - säljägare vid Gärdal i Själevad. Arkeologisk undersökning och kartering av Själevad 234 och Själevad 109:1, en senmesolitisk - tidigneolitisk säljägarboplats med boplatsvall på Gärdalsmon i Själevads socken, Ångermanland, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.
raa.geo.province Ångermanland
raa.geo.socken Själevad
raa.identifier.raanr Själevad 234
raa.identifier.raanr Själevad 109:1.
raa.identifier.lstnr 431-413-15
raa.geo.county Västernorrlands län
raa.geo.municipality Örnsköldsvik
raa.fmis.investigation Annan åtgärd
raa.fmis.investigation Arkeologisk undersökning
raa.fmis.remnant Boplats
raa.fmis.remnant Boplatsvall
raa.fmis.era Stenålder


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post