Avancerad sökning

Statistik

Antal visningar

Visningar
Skurup 50:179 (Flintebro). RAÄ Skurup 81, Skurups socken i Skurups kommun, Skåne län. Arkeologisk förundersökning och undersökning 2017. 59

Antal visningar per månad

september 2019 oktober 2019 november 2019 december 2019 januari 2020 februari 2020 mars 2020 april 2020 maj 2020 juni 2020 juli 2020 augusti 2020 september 2020
Skurup 50:179 (Flintebro). RAÄ Skurup 81, Skurups socken i Skurups kommun, Skåne län. Arkeologisk förundersökning och undersökning 2017. 1 1 3 0 3 2 5 1 4 4 1 0 1

Visningar per fil

Visningar
Rapport_Skurup 50_179_Flintebro 1 m fl_ÖA170005 och 170014.pdf 58

Visningar per land

Visningar

Visningar per stad

Visningar