Avancerad sökning

Statistik

Antal visningar

Visningar
Angående övervakning av flytt av runsten U 464, RAÄ 33:1, Ekhamn 1:48, Vassunda-Örby 1:16, Vassunda socken, Knivsta kommun 93

Antal visningar per månad

september 2019 oktober 2019 november 2019 december 2019 januari 2020 februari 2020 mars 2020 april 2020 maj 2020 juni 2020 juli 2020 augusti 2020 september 2020
Angående övervakning av flytt av runsten U 464, RAÄ 33:1, Ekhamn 1:48, Vassunda-Örby 1:16, Vassunda socken, Knivsta kommun 4 2 2 0 2 5 2 3 3 2 2 0 3

Visningar per fil

Visningar
Vassunda U464 Skrivelse.pdf 32

Visningar per land

Visningar

Visningar per stad

Visningar