Avancerad sökning

Statistik

Antal visningar

Visningar
Arkeologisk utredning i Laxmans Åkarp, Fjelie och Stävie och avgränsande arkeologisk förundersökning inom fornlämning nr 33 i Stävie socken och fornlämning nr 45 i Fjelie socken 2018. Boplatslämningar från förhistorisk tid. Lomma kommun i Skåne 89

Antal visningar per månad

september 2019 oktober 2019 november 2019 december 2019 januari 2020 februari 2020 mars 2020 april 2020 maj 2020 juni 2020 juli 2020 augusti 2020 september 2020
Arkeologisk utredning i Laxmans Åkarp, Fjelie och Stävie och avgränsande arkeologisk förundersökning inom fornlämning nr 33 i Stävie socken och fornlämning nr 45 i Fjelie socken 2018. Boplatslämningar från förhistorisk tid. Lomma kommun i Skåne 2 2 2 1 2 1 6 7 7 5 5 2 2

Visningar per fil

Visningar
2018_13.pdf 33

Visningar per land

Visningar

Visningar per stad

Visningar