Avancerad sökning

Statistik

Antal visningar

Visningar
Åter i Skälby. Kompletterande förundersökning av boplatslämningar från förromersk järnålder. Fornlämning Västerås 743:7. Fastighet Västerås 2:50 och 2:53. Västerås socken och kommun, Västmanland, Västmanlands län. 164

Antal visningar per månad

september 2019 oktober 2019 november 2019 december 2019 januari 2020 februari 2020 mars 2020 april 2020 maj 2020 juni 2020 juli 2020 augusti 2020 september 2020
Åter i Skälby. Kompletterande förundersökning av boplatslämningar från förromersk järnålder. Fornlämning Västerås 743:7. Fastighet Västerås 2:50 och 2:53. Västerås socken och kommun, Västmanland, Västmanlands län. 6 2 2 0 2 3 4 6 2 4 8 5 1

Visningar per fil

Visningar
Ater i Skalby_LR.pdf 173

Visningar per land

Visningar

Visningar per stad

Visningar