Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.contributor.author red. Björck, Niclas, Hjärthner-Holdar, Eva
dc.date.accessioned 2018-03-07T08:51:59Z
dc.date.available 2018-03-07T08:51:59Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.isbn 978-91-7209-498-7
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/11992
dc.description.abstract Vårt mål med denna skrift är att berätta om de aktiviteter som avspeglades arkeologiskt på Högmossen men också att sätta in dessa i ett större sammanhang under respektive tidsperiod. Det slumpar sig så att de tidsperioder som det finns spår efter ligger i extrema lägen på den arkeologiska tidsaxeln, lämningarna ger därför en ingång till två helt skilda epoker. Den ena är beläget så långt tillbaka som det överhuvudtaget är möjligt på denna plats, går man ytterligare några århundraden tillbaka ligger platsen under havets yta. Den andra epoken ligger så nära vår egen tid att det ofta är enklare att besvara våra frågor genom böcker, t.ex. Hilding Bergströms ”Handbok för kolare” från år 1947 eller andra rent historiska källmaterial om bruksepoken eller stormaktstiden, än att använda traditionella arkeologiska metoder.
dc.format.extent 416 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.title Mellan hav och skog : Högmossen, en stenåldersmiljö vid en skimrande strand i norra Uppland
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post