Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.contributor.author Holmqvist, Klara
dc.contributor.author Seiler, Joakim
dc.date.accessioned 2017-11-21T08:57:48Z
dc.date.available 2017-11-21T08:57:48Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/11613
dc.description.abstract Denna skrift är en del i Riksantikvarieämbetets serie Skötsel av historiska trädgårdar och ett resultat av projektet Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar som pågick 2015–2017. Projektet syftade till erfarenhetsutbyte och ökad kunskap kring vård av historiska parker och trädgårdar, med fokus på antikvariska ställningstaganden och skötselmetoder som tillvaratar de historiska trädgårdarnas kulturvärden. De tillämpningsområden som undersöktes i projektet var gräs, grus, häckar, fruktträd och prydnadsplanteringar. Projektet finansierades med medel från kulturmiljövårdsanslaget (bidrag till kulturmiljövård). Huvudman för projektet var Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. De trädgårdar som använts som laboratorier för skötselförsök i projektet är Tycho Brahemuseets trädgård på Ven från 1500-talet, Gunnebo slott och Stabergs bergsmansgård från 1700-talet och Fredriksdals friluftsmuseum, Julita gård och Mårbacka minnesgård som alla tre speglar tidigt 1900-tal.
dc.format.extent 40 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet; Hantverkslaboratoriet
dc.rights Erkännande 2.5 Sverige
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
dc.title Skötsel av historiska trädgårdar : Gräsmattor
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej
raa.identifier.isbn-pod 3315


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post

Erkännande 2.5 Sverige Följande licens gäller för objektet: Erkännande 2.5 Sverige