Avancerad sökning

Statistik

Antal visningar

Visningar
PM över arkeologisk förundersökning i form av schaktningsöver-vakning i medeltida stadslager RAÄ 107:1 och arkeologisk undersökning av en mur på fastigheten Visby Helgeandshuset 5 24

Antal visningar per månad

september 2018 oktober 2018 november 2018 december 2018 januari 2019 februari 2019 mars 2019 april 2019 maj 2019 juni 2019 juli 2019 augusti 2019 september 2019
PM över arkeologisk förundersökning i form av schaktningsöver-vakning i medeltida stadslager RAÄ 107:1 och arkeologisk undersökning av en mur på fastigheten Visby Helgeandshuset 5 0 0 0 1 0 0 8 0 2 0 2 1 1

Visningar per fil

Visningar
Visby Kv Helgeandshuset 5 Fu Dnr 431_3258_14.pdf 12

Visningar per land

Visningar

Visningar per stad

Visningar