Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.date.accessioned 2017-06-28T13:50:35Z
dc.date.available 2017-06-28T13:50:35Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/11146
dc.description.abstract Riksantikvarieämbetet har genomfört en utvärdering av hur bestämmelsen om fornlämningsområde tillämpas av länsstyrelserna. Med tillämpning avses såväl länsstyrelsernas handläggning av ärenden, såsom samråd, utformning och kommunikation av beslut, som bedömning av fornlämningsområdens storlek och om tillstånd till ingrepp krävs. Syftet med utvärderingen är dock inte att bedöma om länsstyrelsernas bedömningar är korrekta eller inte, en sådan utvärdering skulle kräva fältbesiktning av de fornlämningar som länsstyrelsernas bedömningar berör. Utvärderingen baseras främst på svaren på en enkät från samtliga länsstyrelser och en genomgång av tillståndsbeslut fattade under 2015 enligt 2 kap. 12 § KML.
dc.format.extent 80 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.rights Erkännande 2.5 Sverige
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
dc.title Fornlämningsområde – möjlighet eller svårighet? : Länsstyrelsernas tillämpning av bestämmelsen om fornlämningsområde 2 kap. 2 § kulturmiljölagen
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post

Erkännande 2.5 Sverige Följande licens gäller för objektet: Erkännande 2.5 Sverige