Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.date.accessioned 2017-06-21T11:48:23Z
dc.date.available 2017-06-21T11:48:23Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.isbn 9789172098060
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/11121
dc.description.abstract Den bearbetade naturstenen i byggnaderna har inte oändlig livslängd. l stället är den ett av de mest hotade materialen i vår kulturmiljö. Genom en landsomfattande inventering av kulturhistoriskt intressanta byggnader med bearbetad och utvändigt exponerad natursten får vi en samlad bild av vilka bergarter som använts under olika tider och i olika regioner, samt olika stentypers benägenhet för skador. Med stöd av denna inventering kan man undersöka orsakerna till skadorna samt utveckla konserveringstekniska åtgärder och vårdprogram för framtiden.
dc.format.extent 101 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.publisher Statens historiska museer
dc.title Natursten i byggnader : Norrlandslänen
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post