Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.date.accessioned 2017-05-02T14:08:19Z
dc.date.available 2017-05-02T14:08:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/10929
dc.description.abstract Motivet till utredningen är att belysa länsstyrelsernas tillämpning av aktuellt lagrum. Överinseenderollen har av Riksantikvarieämbetet tolkats som att myndigheten självständigt ska granska hur länsstyrelserna hanterar, bedömer och prövar bestämmelserna i KML med tillhörande förordning och föreskrifter, samt hur länsstyrelserna utövar tillsyn enligt KML.2 Eftersom tillämpningen av 4 kap. KML om kyrkliga kulturminnen nyligen har kartlagts finns också skäl att i detta fall studera överensstämmelser/avvikelser mellan de två regelverken för att eventuellt kunna uppnå likartade föreskrifter i vissa delar.
dc.format.extent 47 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.rights Erkännande 2.5 Sverige
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
dc.title Bevara, använda och utveckla byggnadsminnen i enlighet med skyddsbestämmelser : Länsstyrelsernas tillämpning av 3 kap. 14 § KML om tillstånd till ändring : Överinseenderapport från Riksantikvarieämbetet
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post

Erkännande 2.5 Sverige Följande licens gäller för objektet: Erkännande 2.5 Sverige