Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.contributor.author Croneborg, Hjalmar
dc.contributor.author Mebus, Fabian
dc.date.accessioned 2017-05-02T12:01:45Z
dc.date.available 2017-05-02T12:01:45Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 9789172097964
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/10928
dc.description.abstract Bränning av gräs i ängs- och betesmarker har en lång historia i Sverige. Bränning som skötselmetod var särskilt utbredd i sydvästra Sveriges ljunghedar, men även i andra delar av landet och i andra slags marker har man använt elden för att hålla marker i skick. Idag är bränning inte längre en del av den ordinarie jordbruksdriften. Bränning har däremot på senare år använts i naturvårdande syfte, så kallad naturvårdsbränning, framför allt i skogsmark och på ljunghedar. Bränning har också uppmärksammats som en alternativ skötselmetod i marker där det saknas betesdjur eller där man inte längre mäktar med slåtter.
dc.format.extent 20 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.rights Erkännande 2.5 Sverige
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
dc.title Bränning av gräs i äldre fodermarker
dc.type Bok
raa.publit.shop Ja
raa.identifier.isbn-pod 2681


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post

Erkännande 2.5 Sverige Följande licens gäller för objektet: Erkännande 2.5 Sverige