Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.contributor.author Henningsson, Anna
dc.contributor.author Wei, William
dc.date.accessioned 2017-01-10T13:36:37Z
dc.date.available 2017-01-10T13:36:37Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-91-7209-785-8 (PDF)
dc.identifier.isbn 978-91-7209-784-1
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/10452
dc.description.abstract För att bidra till kunskapsuppbyggnaden kring det här området, initierade Riksantikvarieämbetet forsknings- och utvecklingsprojektet Vibrationers påverkan på arkitekturbunden konst. Forskningsprojektet harundersökt vilken påverkan olika former av byggrelaterade vibrationer kan ha på fast konst i kulturhistoriska byggnader, isolerat från annan påverkan från omgivningen. Vibrationsprovning på historiska material i laboratorium visar en differentierad bild av vibrationers påverkan. Det bidrar till att riskanalyser i framtiden kan bygga på fakta relaterat till respektive material och vibrationsart. Som komplement till laboratorieprovning har regelbundna workshops genomförts och utgjort ett reflekterande och kreativt moment i ett forskningsområde som annars kan bli detaljfokuserat och tekniskt. En viktig erfarenhet från projektet är, att fakta om den arkitekturintegrerade konstens material och tillverkningssätt, är central för att hantera vibrationsrelaterade risker.
dc.format.extent 83 s.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.rights CC BY-NC-ND
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.sv
dc.title Vibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst i kulturhistoriska byggnader
dc.type Bok
raa.publit.shop Ja
raa.identifier.isbn-pod 2526


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post

CC BY-NC-ND Följande licens gäller för objektet: CC BY-NC-ND