Avancerad sökning

Visa enkel post

dc.date.accessioned 2017-01-09T11:46:47Z
dc.date.available 2017-01-09T11:46:47Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/10448
dc.description.abstract Denna rapport presenterar resultaten av den utvärdering av länsstyrelsernas hantering av markingrepp i kyrkomiljöer som Riksantikvarieämbetet utfört inom ramarna för sitt överinseende enligt 1 kap. 2 § kulturmiljölagen (1988:950) (KML). Rapporten presenterar också Riksantikvarieämbetets rekommendationer för att åstadkomma en mer ensad, tydlig och rättssäker handläggning av ärenden rörande markingrepp i kyrkomiljöer.
dc.language.iso sv
dc.publisher Riksantikvarieämbetet
dc.rights Erkännande 2.5 Sverige
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
dc.title Fornlämningar i kyrkomiljöer : Överinseende av länsstyrelsens hantering av markingrepp enligt 2 och 4 kap. kulturmiljölagen : Rapport från Riksantikvarieämbetet
dc.type Bok
raa.publit.shop Nej


Filer som tillhör detta objekt

Denna titel hör till följande samling(ar)

Visa enkel post

Erkännande 2.5 Sverige Följande licens gäller för objektet: Erkännande 2.5 Sverige